กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
BIKE FOR MOM

                      

                 ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

 • ดาวนโหลด ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  ชุดที่ 1 || ชุดที่ 2 || ชุดที่ 3

 •  

   

  แผนที่

   

  ขาไป
            จุดเริ่มต้นการปั่นจักรยาน (Start) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี ปั่นอ้อมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเข้าถนนนารายณ์มหาราช ปั่นไปจนถึงวงเวียนศาลพระกาฬ ปั่นข้ามทางรถไฟจนถึงสามแยกศาลลูกศรให้เลี้ยวขวา จากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดพรหมมาสตร์ เพื่อร่วมกิจกรรมในจุดที่ 1 ปล่อยปลา ณ วัดพรหมมาสตร์ จากนั้นปั่นข้ามสะพานวัดพรหมมาสตร์เลี้ยวซ้าย เข้าถนนพระราม เพื่อไปยัง ถนน ลพบุรี – สิงห์บุรี จากนั้นปั่นไปยังจุดที่ 2 เพื่อทำกิจกรรมที่สหกรณ์การเกษตรลพบุรี ถึงแยกโพธิ์ตลาดแก้วเลี้ยวซ้าย (ระยะทางประมาณ 11 กม.)

  ขากลับ
            เมื่อเลี้ยวซ้ายที่แยกโพธิ์ตลาดแก้วแล้ว ปั่นไปจนถึงแยกบ่อเงินแล้วเลี้ยวซ้าย ปั่นไปจนถึงจุดที่ 3 เพื่อทำกิจกรรมเมืองสะอาด ณ สถานนีรถไฟลพบุรี และปั่นเข้าถนนนารายณ์มหาราชไปสิ้นสุดที่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (บริเวณจุด Start) (ระยะทางประมาณ 15 กม.)

  รวมระยะทางทั้งหมด 26 กม.
      

  จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

    

    

  ภาพกิจกรรม

  จังหวัดลพบุรีประชุมเตรียมการจัดงาน BIKE FOR MOM

   

                  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมใน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. โดยเริ่ม start จากศาลากลางจังหวัดลพบุรี หยุดพักทำกิจกรรมจุดแรกที่สหกรณ์การเกษตรลพบุรี ต.บางขันหมาก และปั่นไปยัง จุดที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่วัดพรหมมาสตร์ แล้วต่อไปจุดที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมเมืองสะอาดบริเวณสถานีรถไฟลพบุรี จากนั้นปั่นจักรยานกลับมาตามถนนนารายณ์มหาราช สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง ไป-กลับ ประมาณ 26 กิโลเมตร

   

  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดลพบุรี
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
  โทร./โทรสาร 0 3677 0136, มท.19155