กระบอกน้ำจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ราคา 59 บาท
ติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หรือติดต่อซื้อในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และจุดลงทะเบียนที่สนามกีฬาพระราเมศวร / ของมีจำนวนจำกัด


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

hit counter


กำหนดการ


กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลพบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลางกลางจังหวัดลพบุรี

     ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

     โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้นจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

     จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

>>...รายละเอียดเส้นทางจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลพบุรี...<<

     จุดเริ่มต้น ออกจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ้อมวงเวียนเทพสตรี (พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ไปตามเส้นทางถนนนารายณ์มหาราช ผ่านวงเวียนศรีสุริโยทัย ไปยังศาลพระกาฬ เลี้ยววนกลับที่วงเวียนศาลพระกาฬ จากนั้นย้อนกลับมายังวงเวียนศรีสุริโยทัย เมื่อถึงวงเวียนฯ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงสามแยกโคกกะเทียม (สนง.ชลประทานที่ 10) เลี้ยวขวา เดินทางต่อมายังตลาดเสาธง ผ่านศูนย์การทหารปืนใหญ่ - กองบิน 2 - สี่แยกโรงพยาบาลอานันทมหิดล - สี่แยกเอราวัณ อ้อมวงเวียนเทพสตรี เข้าเส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร

 

 

เกี่ยวกับกิจกรรม


 

>>กิจกรรมในเส้นทางปั่นจักรยาน (จุดพัก)<<

     จุดที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 10 : กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     จุดที่ 2 วัดโนนหัวช้าง : สักการะพระพุทธโคตรคชมงคล พระประธานประจำอุโบสถวัดโนนหัวช้าง

>>กำหนดการซ้อมปั่นจักรยาน<<
    ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
    ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

>>การลงทะเบียนปั่นจักรยานวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 <<

      เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. ตามผังการลงทะเบียนด้านล่าง
ปล่อยตัวจากจุด Start ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 


ข่าวสาร        วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมลงทะเบียนในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลพบุรี และพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มาร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

1 2 3 4 5 6
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

 

        วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำนักปั่นจักรยานซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลพบุรี โดยมีระยะทาง 33 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่จังหวัดกำหนด โดยจะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้การซ้อมครั้งที่ 2 กำหนดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

 

        วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำนักปั่นจักรยานซ้อมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดลพบุรี โดยมีระยะทาง 33 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่จังหวัดกำหนด โดยการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีผู้ร่วมซ้อมปั่นจักรยานประมาณ 500 คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

 


แผนที่


 

 

 

 


ภาพกิจกรรม 

        วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวันนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1- 4,000 จะเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทยอยมาลงทะเบียนรับเสื้อตามเต๊นท์ที่จัดแยกหมวดหมู่ตัวอักษรกันตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมกับรับบัตรแจ้งขนาดเสื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยความเรียบร้อย ผู้ลงทะเบียนต่างมีความตั้งใจและปลื้มปิติที่จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 4,000-8,000 ของจังหวัดลพบุรี จะเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

   

       วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ต่างทยอยมาลงทะเบียนร่วมปั่นที่บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสภาพความพร้อมของร่างกาย โดยจังหวัดฯ ได้จัดการแสดงดนตรีลูกทุ่งและการแสดงทางวัฒนธรรม ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ชมก่อนถึง ช่วงเวลาปั่น
        จากนั้น เวลา 15.00 น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวาย ราชสดุดี และนำผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าสู่ถนนนารายณ์มหาราช ไปยังวงเวียน ศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ปั่นตรงไปวนรอบศาลพระกาฬ วกกลับมายังถนนนารายณ์มหาราช ฝั่งขาเข้า และเมื่อถึงวงเวียนศรีสุริโยทัย ขบวนจักรยานได้เลี้ยวซ้าย ไปทางถนนคันคลองชลประทาน เมื่อถึงจุดที่ 1 คือที่สำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5 แสนตัว ลงใน คลอง อนุศาสนนันท์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ขบวนจักรยานได้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านตลาดเสาธง และพักที่จุดพักที่ 2 วัดโนนหัวช้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ได้เข้าสักการะพระพุทธโคตรคชมงคล พระประธานประจำอุโบสถ เพื่อความเป็นศิริมงคล
        ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลพบุรีต่างปลื้มปิติและมีความสุขที่ได้ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ครั้ง ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,878 คน

HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8