ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประมวลภาพการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลพบุรีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำ
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
 • พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์
พิธีพลีกรรมตักน้ำ1 พิธีพลีกรรมตักน้ำ2 พิธีพลีกรรมตักน้ำ3 พิธีพลีกรรมตักน้ำ4 พิธีพลีกรรมตักน้ำ5 พิธีพลีกรรมตักน้ำ6 พิธีพลีกรรมตักน้ำ7 พิธีพลีกรรมตักน้ำ8 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์9 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์10 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์11 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์12 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์13 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์14 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์15 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์16 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์17 พิธีแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์18
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

พิธีทำน้ำอภิเษก
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
 • พิธีทำน้ำอภิเษก
พิธีทำน้ำอภิเษก1 พิธีทำน้ำอภิเษก2 พิธีทำน้ำอภิเษก3 พิธีทำน้ำอภิเษก4 พิธีทำน้ำอภิเษก5 พิธีทำน้ำอภิเษก6 พิธีทำน้ำอภิเษก7 พิธีทำน้ำอภิเษก8 พิธีทำน้ำอภิเษก9 พิธีทำน้ำอภิเษก10 พิธีทำน้ำอภิเษก11 พิธีทำน้ำอภิเษก12 พิธีทำน้ำอภิเษก13 พิธีทำน้ำอภิเษก14 พิธีทำน้ำอภิเษก15 พิธีทำน้ำอภิเษก16 พิธีทำน้ำอภิเษก17 พิธีทำน้ำอภิเษก18
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน์
พิธีเวียนเทียนสมโภชน์1 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์2 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์3 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์4 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์5 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์6 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์7 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์8 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์9 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์10 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์11 พิธีเวียนเทียนสมโภชน์12
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปยังศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
 • เชิญคนโทน้ำอภิเษก
เชิญคนโทน้ำอภิเษก1 เชิญคนโทน้ำอภิเษก2 เชิญคนโทน้ำอภิเษก3 เชิญคนโทน้ำอภิเษก4 เชิญคนโทน้ำอภิเษก5 เชิญคนโทน้ำอภิเษก6 เชิญคนโทน้ำอภิเษก7 เชิญคนโทน้ำอภิเษก8 เชิญคนโทน้ำอภิเษก9 เชิญคนโทน้ำอภิเษก10 เชิญคนโทน้ำอภิเษก11 เชิญคนโทน้ำอภิเษก12
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8