• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

b covid

ข่าวสารผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐป...
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบ...
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/256...
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลพบุรี คร...
ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำคณะผู้บริหารจังหวัด บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ...
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้ว...
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้...
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหม...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1