• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นปร...
พิธีถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพร...
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นปร...
ธีลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองค...
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้า...
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จั...
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1