• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็...
ผู้ว่าฯ ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณากา...
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561-256...
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประกอบพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์...
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ประธานฝ่ายสงฆ์...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1