• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

b covid

  

street

ข่าวสารผู้บริหาร

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย...
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลพบุรี ...
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวั...
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานก...
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/25...
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธา...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1