• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

ประชุมชี้แจงการควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื...
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุม...
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพระด...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ...
โครงการ"รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรีย...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธ...
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1