• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...
วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประ...
ตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาย...
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีสงกรานต์เทศบ...
วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. พระคุรประภัสร์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุป...
ถนนสายวัฒนธรรม ถนนดินสอพอง ถนนเศรษฐกิจ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจ...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1