ผู้บริหารจังหวัด

niwat

นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    

 

supimit

นายศุภภิมิตร  เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

supakin

 นายสุภกิณห์  แวงชิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

wachira

 นายวชิระ  เกตุพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

You have no rights to post comments