ผู้บริหารจังหวัด

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    

 

padungsak1

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

 

supakin

 นายสุภกิณห์  แวงชิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

wachira

 

 นายวชิระ  เกตุพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

You have no rights to post comments